• []

  n

  cổ
  ~と書いた目に見えない看板を首からぶら下げている :Có một dấu hiệu vô hình treo từ cổ ai đó ghi rằng ~
  その事故が原因で首から下が麻痺してしまった :Tai nạn đã làm cho anh ta bị liệt từ cổ trở xuống

  []

  n

  Cổ
  頸の基部 : phần cơ bản của cổ
  頸の後を通って血液を心臓から運ぶ: chuyển máu từ tim dọc theo phía đằng sau cổ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X