• [ 苦味 ]

  n

  vị đắng/đắng
  苦味がある: có vị đắng
  ~より苦味が少ない: vị đắng ít hơn so với cái gì
  苦味のある果物: hoa quả có vị đắng
  苦味の強いビール: bia có vị đắng mạnh

  []

  n

  tổ
  bộ

  Tin học

  []

  tập hợp/tổ hợp [set]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X