• Kỹ thuật

  [ 組み込み ]

  sự lắp ráp [assembling]

  Tin học

  [ 組み込み ]

  được cài đặt sẵn/chèn/đưa vào [built-in/cut-in (printing)/insert/include]

  [ 組込み ]

  được cài đặt sẵn/được định nghĩa trước [built-in/predefined/intrinsic]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X