• Kỹ thuật

    [ クリープ破壊 ]

    khe nứt do rão [creep fracture]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X