• Kỹ thuật

    [ クリープ-疲労累積損傷則 ]

    quy tắc về thiệt hại do mỏi và rão trong quá trình dài [cumulative creep and fatigue damage rule]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X