• n, adj-na, adj-no, adv

  mềm mỏng/mềm yếu/ủy mị/mềm
  ディップに浸してもぐにゃぐにゃにならない(チップス類が): loại dù nhúng vào nước vẫn không mềm
  真っ直ぐ伸びた木には、ぐにゃぐにゃ曲がった根っこがある: trong những cây mọc thẳng có rễ cong (dù cứng rắn thế nào cũng phải có lúc mềm yếu)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X