• [ 頸動脈 ]

  / * ĐỘNG MẠCH /

  n

  Động mạch cảnh
  外(部)頸動脈: Động mạch cảnh bên ngoài
  (人)の頸動脈に触れて脈を確認する: Kiểm tra nhịp đập bằng cách chạm vào động mạch cảnh của ai đó
  頸動脈に触れて脈拍を測る: Đo nhịp đập của mạch bằng cách chạm vào động mạch cảnh
  頸動脈を通して血流を測定する: Đo lượng máu chảy thông qua động mạch cảnh
  最低_秒間患者の

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X