• [ 敬老 ]

  n

  kính lão/tôn trọng người lớn tuổi/kính lão đắc thọ
  敬老の精神: tinh thần kính lão đắc thọ
  敬老の日: Ngày kính lão

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X