• Kỹ thuật

    sự vạch dấu [marking-off]
    Explanation: 加工に必要な線を材料にかくことをいう。

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X