• Kỹ thuật

    [ ケプラー式望遠鏡 ]

    kính viễn vọng keplerian [Keplerian telescope]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X