• [ 検査する ]

  vs

  xét duyệt
  xét
  xem xét
  tra
  thẩm tra
  thẩm nghiệm
  soát
  kiểm soát
  kiểm nghiệm
  kháo xét
  khám xét
  khám nghiệm
  khám
  duyệt xét
  duyệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X