• Kỹ thuật

  [ 検出 ]

  kiểm soát [detection]

  Tin học

  [ 検出 ]

  phát hiện/nhận ra/dò ra [sense (vs)/detection]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X