• [ 建築家 ]

  n

  nhà kiến trúc/kiến trúc sư
  クラシック様式の建築家: Nhà kiến trúc (kiến trúc sư) của loại hình cổ điển
  一流の建築家: Nhà kiến trúc (kiến trúc sư) hàng đầu
  革新的な建築家: Nhà kiến trúc (kiến trúc sư) mang tính cải cách

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X