• adj-no

  ngắn gọn/cộc lốc/cụt ngủn/lỗ mãng/cộc cằn
  けんもほろろの評言: Những lời đánh giá cộc lốc (cụt lủn)
  (人)にけんもほろろのあいさつをする: chào ai một cách cộc lốc (cụt ngủn)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X