• Kinh tế

    [ 検量証明書 ]

    giấy chứng cân (hàng) [weighing certificate]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X