• Kỹ thuật

    [ ケーブル駆動 ]

    sự truyền động cáp/sự điều khiển bằng cáp [cable drive]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X