• Kỹ thuật

    [ ゲイン余有 ]

    khoảng dự trữ hệ số khuếch đại/biên hệ số khuếch đại [gain margin]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X