• Kinh tế

    [ 現金信用状 ]

    thư tín dụng tiền mặt [cash letter of credit]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X