• [ 限定 ]

  n

  sự hạn định/sự hạn chế/sự quy định giới hạn
   ~ 版: phiên bản sản xuất và bán ra với số lượng giới hạn

  [ 限定する ]

  vs

  hạn định/hạn chế/quy định giới hạn
  時間を ~: giới hạn thời gian

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X