• [ 現有勢力 ]

  / HIỆN HỮU THẾ LỰC /

  n

  sức mạnh hiện hữu/sức mạnh hiện thời/sức mạnh hiện có/sức mạnh hiện tại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X