• [ 公営住宅 ]

  / CÔNG DOANH TRÚ TRẠCH /

  n

  Nhà công cộng
  公営住宅に入居する: Đến định cư ở nhà công cộng
  ~における公営住宅の役割: Vai trò của nhà công cộng đối với ~
  低家賃の公営住宅を建設する: Xây dựng nhà công cộng với tiền thuê nhà thấp
  公営住宅建設計画: Kế hoạch xây nhà công cộng
  低所得者用の公営住宅: Nhà công cộng dùng cho những người có thu nhập thấp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X