• [ 光化学反応 ]

  / QUANG HÓA HỌC PHẢN ỨNG /

  n

  Phản ứng quang hóa
  光化学反応における一次過程: quá trình thứ nhất trong phản ứng quang hóa
  最初の光化学反応の消滅: sự biến mất của phản ứng quang hóa lúc đầu
  光化学反応を介して: thông qua phản ứng quang hóa
  光化学反応を使って: sử dụng phản ứng quang hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X