• Tin học

  [ 光学的文字認識 ]

  nhận dạng ký tự quang học-OCR [optical character recognition/OCR (abbr.)]
  Explanation: Sự cảm nhận bằng máy các chữ in và chữ đánh máy. Bằng phần mềm OCR, một máy quét có thể quét trên một trang chữ in, và các ký tự sẽ được biến thành văn bản theo qui cách tài liệu của chương trình xử lý từ.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X