• Kinh tế

    [ 航空F.O.B ]

    F.O.B máy bay [free on boand airplane (F.O.B airplane)]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X