• Kỹ thuật

    [ 工具研削盤 ]

    máy mài công cụ [tool grinding machine, tool grinder]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X