• Kỹ thuật

    [ 工具用炭素鋼 ]

    thép các bon dùng chế tạo công cụ [tool carbon steel]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X