• Kinh tế

    [ 交互作用分析 ]

    sự phân tích ảnh hưởng chéo [cross-impact analysis (MKT)]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X