• [ 交差対称性 ]

  / GIAO SAI ĐỐI XƯNG TÍNH /

  n

  tính đối xứng qua tâm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X