• [ 高射特科 ]

  / CAO XẠ ĐẶC KHOA /

  n

  Pháo binh phòng không
  高射特科群 : Nhóm pháo binh phòng không
  高射特科情報 : Tin tức pháo binh phòng không
  高射特科連絡幹部 : Cán bộ liên lạc thông tin pháo binh phòng không

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X