• Tin học

  [ 公衆回線 ]

  đường dây công cộng [public line (as opposed to a private or leased line)]
  Explanation: Khác với đường dây cá nhân hoặc đường dây thuê.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X