• Tin học

  [ 公衆電線網 ]

  mạng dây dẫn công cộng [public wireline network]

  [ 公衆電話網 ]

  mạng điện thoại công cộng [public telephone network]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X