• [ 公衆道徳 ]

  / CÔNG CHÚNG ĐẠO ĐỨC /

  n

  đạo đức cộng đồng
  公衆道徳を守ること: Việc tuân thủ đạo đức cộng đồng
  公衆道徳上有害である: Có hại cho đạo đức cộng đồng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X