• [ 拱手傍観 ]

  / CỦNG THỦ BÀNG QUAN /

  n

  việc khoanh tay đứng nhìn/khoang tay đứng nhìn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X