• [ 工事中 ]

  / CÔNG SỰ TRUNG /

  n

  đang xây dựng/đang trong quá trình xây dựng
  工事中のため通行止めだ: Cấm đi lại do đang xây dựng
  ここから4マイル先まで工事中: phạm vi từ đây cho đến bốn dặm tới đang trong quá trình xây dựng
  工事中の道路: Tuyến đường đang xây dựng (đang trong quá trình xây dựng)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X