• [ 口耳の学 ]

  / KHẨU NHĨ HỌC /

  n

  sự học hành nông cạn/học hành nông cạn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X