• Kỹ thuật

    [ 工場能力 ]

    năng lực nhà máy [factory capacity, production capacity]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X