• [ 好人物 ]

  n

  người tốt/người có tư cách tốt/nhân vật chính diện
  無類の好人物: rất nhiều những người tốt (người có tư cách tốt)
  彼はその映画で好人物を演じていた: Anh ấy đã đóng vai một nhân vật chính diện (người tốt) trong bộ phim đó
  彼の家主はあまり好人物ではなかった: Gia chủ (chủ nhà) của anh ấy không phải là người tốt bụng lắm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X