• [ 構成員 ]

  / CẤU THÀNH VIÊN /

  n

  những thành viên/các thành viên/thành viên
  政権の構成員: các thành viên chính thức
  家族の構成員 : Các thành viên trong gia đình
  楽団の構成員: Các thành viên trong ban nhạc
  部族の構成員 : Những thành viên trong bộ tộc
  構成員の責任: Trách nhiệm của các thành viên

  Tin học

  [ 構成員 ]

  thành viên [members]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X