• Tin học

  [ 構成管理 ]

  quản lý cấu hình/quản trị cấu hình [configuration management]
  Explanation: Khái niệm Configuration Management liên quan chủ yếu đến các vấn đề quản trị kiến trúc mạng. Nó thường được đề cập như là một vấn đề thực tế trong quá trình phát triển phần mềm, nhưng chủ yếu ở đây là về mạng. Khi kích thước mạng tăng lên, những phần mềm về quản trị cấu hình đi kèm với phần mềm quản trị tập trung khác (như về an toàn, kế toán, hiệu suất) trở nên quan trọng. Nó trở thành công cụ không thể thiếu cho các nhà quản lý mạng để thực hiện những chức năng trên. Tất cả những gì mà những phần mềm nầy làm là hỗ trợ tự động hóa các chức năng quản lý trong mạng. Ở hình thức đơn giản nhất, việc quản trị cấu hình là phải lưu trữ thông tin về thiết bị có trên mạng như : các cầu nối, bộ định tuyến, trạm máy tính, các máy chủ, và những thiết bị khác. Những người quản trị mạng cần những thông tin nầy để thay đổi cấu hình hay xác định nguyên nhân gây ra lỗi. Một cơ sở dữ liệu riêng biệt dùng để lưu trữ những thông tin nầy. Trong hệ thống cao cấp, những thay đổi đến cơ sở dữ liệu nầy sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cấu hình của hệ thống. Chẳng hạn, thay đổi số mạng con (subnet) sẽ cập nhật tất cả các thiết bị tương ứng kết nối đến mạng con đó. Quản trị cấu hình cũng xử lý các vấn đề liên quan đến quản lý mật khẩu, in ấn và quản trị nhóm và người sử dụng. Nó cũng cho phép cài đặt, cập nhật, định cấu hình lại từ một trạm làm việc. Những thông tin về phiên bản và bản quyền cũng được giám sát và cập nhật. Về phần cứng, quản lý cấu hình hỗ trợ định cấu hình hệ thống khi một thiết bị phần cứng được cài đặt vào và thông báo những thông tin nầy với hệ thống phụ thuộc. Những thông tin như số serial, cấu hình, thông tin về phiên bản được ghi vào cơ sở dữ liệu. dựa vào những thông tin nầy, phần mềm quản trị cấu hình sẽ định vị được phần cứng và tự động cập nhật driver cho thiết bị khi cần thiết.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X