• [ 抗生剤 ]

  / KHÁNG SINH TỄ /

  n

  thuốc kháng sinh
  よく効く抗生剤 : thuốc kháng sinh có tác dụng rất tốt
  抗生剤を製造する : Sản suất thuốc kháng sinh
  抗生剤による下痢 : Ỉa chảy do thuốc kháng sinh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X