• [ 構成子 ]

  / CẤU THÀNH TỬ /

  n

  thành phần/bộ phận cấu thành
  言語は文化の非常に大事な構成子要素である: Ngôn ngữ là yếu tố quan trọng trong bộ phận cấu thành nên một nền văn hoá
  部品構成子: Bộ phận cấu thành linh kiện
  食物構成子: Thành phần món ăn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X