• [ 構成素構造 ]

  / CẤU THÀNH TỐ CẤU TẠO /

  n

  cấu trúc thành phần
  構成素構造文法: Ngữ pháp cấu trúc thành phần
  音韻構成素構造 : Cấu trúc thành phần ngữ âm
  派生構成素構造: Cấu trúc thành phần phái sinh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X