• [ 構成単位 ]

  / CẤU THÀNH ĐƠN VỊ /

  n

  phần tử/đơn vị thành phần/đơn vị cấu thành
  社会の基本的構成単位: Phần tử (đơn vị cấu thành) cơ bản của xã hội
  ~の基本的構成単位 : phần tử (đơn vị cấu thành) cơ bản của ~
  ~の構成単位 : phần tử (đơn vị cấu thành) của ~
  社会の基本的構成単位として認識される : Được coi là phần tử (đơn vị cấu thành) cơ bản của xã hội

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X