• [ 厚生年金 ]

  / HẬU SINH NIÊN KIM /

  n

  lương hưu/lương hưu phúc lợi/trợ cấp/tiền tử tuất
  厚生年金基金: Quỹ lương hưu phúc lợi
  東京厚生年金会館: Hội quán lương hưu phúc lợi ở Tokyo
  厚生年金制度: Chế độ lương hưu
  厚生年金保険: bảo hiểm lương hưu
  遺族厚生年金: trợ cấp tử tuất (tiền tử tuất) cho thân nhân (của người đã mất)

  n

  tiền cấp dưỡng về hưu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X