• Tin học

  [ 広帯域総合ディジタル通信網 ]

  dải tần rộng ISDN/B-ISDN [B-ISDN/Broadband Integrated Services Digital Network]
  Explanation: B-ISDN là kết quả sự nổ lực của các công ty điện thoại nhằm phát triển một mạng tích hợp kỹ thuật số đơn lẻ dùng cho giọng nói, video, và truyền dữ liệu. Phần lớn hệ thống điện thoại hiện có sử dụng thiết bị chuyển mạch vòng cũ dựa trên hệ thống chuyển mạch điều khiển hoạt động nguyên thủy của Alexander Graham Bell. Hơn nữa, các công ty điện thoại có các hệ thống quản lý cuộc gọi và các dịch vụ dữ liệu mới hơn thay thế như bộ tiếp sóng khung. B-ISDN có thể cung cấp tất cả những dịch vụ này trong một cơ cấu tích hợp có tốc độ dữ liệu rất cao. B-ISDN được CCITT (nay là ITU) giới thiệu dùng để định nghĩa hoạt động truyền dữ liệu, giọng nói, và video trong khoảng từ megabit-tới-gigabit.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X