• [ 工賃 ]

  / CÔNG NHẪM /

  n

  tiền công
  見習工賃金: tiền công thực tập (học nghề)
  (人)の工賃を上げる: tăng tiền công cho ai
  養成工賃率: tỉ lệ tiền công đào tạo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X