• Tin học

  [ 構内交換機 ]

  tổng đài chuyển mạch-PBX [private branch exchange (PBX)]
  Explanation: PBX là một hệ thống chuyển mạch quản lý các cuộc gọi và liên kết dữ liệu. Theo lối cũ, PBX là một hệ thống điện thoại chuyển mạch, nhưng nó cũng có thể quản lý các mối nối liên kết dữ liệu.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X