• Kinh tế

  [ 購入手付金 ]

  tiền cược mua/tiền cược thuận (sở giao dịch) [premium for the call]
  Category: Sở giao dịch [取引所]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X