• Tin học

    [ 高密度ディスケット ]

    đĩa mềm mật độ cao [high-density diskette]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X