• [ 校了 ]

  n

  sự đã hiệu chỉnh xong/hiệu chỉnh xong/đã hiệu chỉnh

  [ 稿料 ]

  n

  tiền bản thảo/tiền bản quyền tác phẩm

  [ 綱領 ]

  n

  cương lĩnh/kế hoạch chung/hướng dẫn

  [ 香料 ]

  n

  hương liệu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X